Ravinnon tarpeet - Päivittäisestä kriittiseen hoitoon

Tämän artikkelin tarkoitus on selvittää korkealaatuisen ravinteen tärkeyttä jokapäiväisessä ruokinnassa. Jos eläin joutuu shokkitilan, äkillisen sairauden tai onnettomuuden vuoksi kriittiseen tilaan, jokapäiväinen ravinne saattaa koitua eläimen pelastukseksi. Artikkelissa etenemme alueelle jossa koira on joutunut kriittiseen tilaan ja niitä aineenvaihdunnan tapahtumia jotka koirassa tällöin tapahtuvat. Kuluttajan on syytä tietää miten tärkeää korkealaatuinen ravinne on koiran kehon toiminnoille jokaisena elin päivänä.

Kriittisesti sairaan eläimen ravinnon tarpeet ovat nousseet tärkeäksi alueeksi edistyneen tutkimustyön tuloksena. Eri aineenvaihdunnalliset syyt ja rajoitukset ovat tutkimusten myötä selviämässä ja tuoneet samalla tietoutta ravinteiden vaatimuksista ja vaikutuksista.

Tutkimukset osoittavat kiistattomasti tarpeen korkealaatuiselle ravinteelle koko koiran iän. Seuraamukset heikosta ravinnosta korostuvat sairauden, loukkaantumisen tai stressin aikaansaaman kiihtyneen aineenvaihdunnan aikana.

Erillistä lisäravintoterapiaa tarvitaan niille eläimille, jotka ovat parantumassa leikkauksista tai joilla on stressiä esimerkiksi loukkaantumisen vuoksi. Ravintoterapiaa tarvitaan myös eläimille, jotka saavat määrättyjä lääkkeitä, kuten myös anorektiset eläimet. Osana tätä aluetta ovat myös eläimet, joiden päivittäinen ravinto on alhainen ravintopitoisuudeltaan. Ravintopitoisuuden ollessa alhainen, eläimen aineenvaihdunta ei toimi tarpeellisen korkealla tasolla ja tällaisen eläimen keho on jatkuvassa aliravitsemistilassa, johon pienimmätkin stressitilat saavat aikaan näkyviä muutoksia eläimen terveydessä näkyen yleensä iho- ja turkkiongelmina. Tällaisen eläimen menehtyminen kriisi tilanteessa on todennäköinen, johtuen sen olemattomasta vastustuskyvystä.

Aikaan saadakseen parhaan lääkkeellisen sekä ravintoterapiallisen tuloksen, eläinlääkärin on suunniteltava sekä lääkkeellinen että ravinteellinen hoito siten, että ne synergisesti tukevat toisiaan. Tämä tarkoittaa sitä, ettei lääke yksin eikä ravinto yksin riitä saavuttamaan parasta tulosta, vaan näiden yhteinen vaikutus ratkaisee.

Mitkä olosuhteet vaikuttavat intensiivisen terapian aloittamisen?

Ensimmäinen tehtävä on kartoittaa potilaan ravinnon saannin tarve eli miten ravinto saadaan potilaan aineenvaihduntaan sekä mahdolliset ravinnepuutos tilat.

Jotta eläinlääkäri voi määritellä tarvittavan ravintotarpeen, on hänen ymmärrettävä ne ainutlaatuiset aineenvaihdunnalliset muutokset, jotka tapahtuvat kriittisesti sairaalla eläimellä. Vaikka nämä syyt tulevat esiin kriittisinä sairaalla eläimellä, vastaava aineenvaihdunnallinen tapahtuma tapahtuu myös ravinnepuutoksesta kärsivällä eläimellä.

Eläimen aineenvaihdunta saattaa radikaalisti muuttua, johtuen malabsortionista eli ravinteiden imeytyvyyden vähentymisestä tai loppumisesta. Tämä saattaa johtua syövästä, suolitukkeumasta, kroonisesta sairaudesta tai määrättyjen lääkkeiden vaikutuksesta. Hybermetabolismi eli kiihtynyt aineenvaihdunta saattaa johtua hormoni häiriöstä tai muutoksesta kriittisesti sairaassa eläimessä.

Ainutlaatuiset aineenvaihdunnalliset muutokset voivat yksinkertaisesti johtua suun tai leuan traumasta. Vastaavasti, ainutlaatuiset muutokset aineenvaihdunnassa voivat johtua anorektisesta tilasta. Anoreksia esiintyy yleisesti mm. kissoilla, joilla on ylemmän hengitystien tulehduksia. Ne eivät halua syödä.

Paastoavassa tai nälkiintyneessä eläimessä energia saadaan alkuvaiheessa kehon rasvoja kuluttamalla. Kuitenkin, kriittisesti sairaan eläimen stressin sukuinen (neuroendrical) aktivointi johtaa erityyppisten hormonien vapautumiseen. Näihin lukeutuvat mm catecholomenes, glucocorticoids, glucagons, anti- diarrhetic hormonit, sekä aldosterone. Näiden hormonien lisääntynyt vapautuminen lisättynä stressaantuneen, kriittisesti sairaana olevan eläimen tilaan, lisäävät paineita neuroendocrine järjestelmään. Tämä taas johtuu gluconeogesistä, joka johtuu proteiinimolekyylien hajoamisesta, riippumatta glukoosista, jota eläimelle saattaa olla tarjolla muista lähteistä kuten tiputuksesta. Proteiini molekyylien hajoaminen tarkoittaa käytännössä elämän loppumista. Ilman proteiini molekyylejä ei ole elämää.

Tämän vuoksi normaali käytäntö on rakentaa vaihtoehtoinen glukoosin ruokinta tapa. Ulkoinen glukoosin ruokinta lisää aineenvaihdunnallista toimintaa kriittisesti sairaalla eläimellä. Tämä ruokinta myös vapauttaa lisää insuliinia vähentäen rasvavarastojen käyttöä energiaksi ja lisää proteiinien katabolismia, eläin käyttää valkuaisvarastojaan energiaan. Tämä lisää paineita munuaisiin ja seuraukset saattavat olla kohtalokkaat.

Glukoosin lisäruokinnasta johtuva lisääntynyt aineenvaihdunta kuluttaa rasvan loppuun ja lisää käyttöön tarvittavan kehon valkuaisaineen hapettumista glukoosin tuotannossa. Tämä on se autokatabolismi joka estää parantumisprosessin kriittisesti sairaassa yksilössä.

Tästä johtuen, korkean aineenvaihdunnallisen stressin aikana, tämä valkuaisaineen ja energian puute rajoittaa raskaasti eläimen parantumista. On huomattava, että suurimmassa osassa parental ruokintaa, otetaan huomioon vain autotenecity ja energian nousu eläimen hyvinvointiin verrattuna. Valkuaisaineen osuus ruokinnassa on perinteisesti jäänyt vähälle huomiolle kriittisesti sairaalla eläimellä. Kuitenkin valkuaisaineiden, rasvan ja hiilihydraattien tasapaino on korvaamaton jatkuvan tasapainoisen ruokinnan jatkuvuudessa sairauden kriittisten vaiheiden aikana.

Valkuaisaineilla on monia korvaamattomia rooleja useissa kehon eri toiminnoissa. Valkuaisaineet ovat peruskiviä entsyymeille ja hormoneille. Valkuaisaineiden rakenteet ovat kehon korjaavia ja rakentavia kudossoluja. On tärkeää ymmärtää se, että valkuaisaine on se molekyylien alkuperä haavojen kudossolujen rakenteelle tai haavan reunan kudoksen rakentaja suojaavassa mielessä. Ilman tätä toimintaa, parantumista ei tapahdu.

Rakentavan valkuaisaineen katabolismi on korkeimmalla tasollaan suuren stressin aikana. Tämän vuoksi suurin valkuaisaineen tarve on juuri korkeimman stressin aikana. Nämä korkeimman stressin ajat ovat: Akuutit vaiheet ruumiillisessa vammassa, leikkauksen jälkeiset ajat, avoimet haavat, (murtumat ja tulehdukset) sekä näiden lisäksi palovammat. Koska nämä ovat sairaan eläimen elämän kannalta kriittisimmät vaiheet, on tärkeätä ymmärtää tämä valkuaisen lisätarpeen tärkeys eri traumojen kaikissa vaiheissa.

Erilaisten stressien aikana, joissa valkuaisaineen puutos saattaa esiintyä, keho luonnollisesti antaa etuaseman valkuaisaineen tuotannolle edesauttaakseen haavan parantumista, lisäten punasolujen syntyä sekä vasta-aineiden tuotantoa. Ymmärrettävästi tämä on ensimmäinen ja tärkein puolustusmekanismi ja valkuaisen tarpeesta muodostuu kriittinen.

Trauman tapahtuessa tai seuratessa, alhaisen valkuaisaineen saannin aikana, keho tuottaa aminohappoja väkisin ottaen niitä muusta elimistöstään. Se mitä tällöin tapahtuu, on tämä aikaisemmin mainittu autokatabolismi eli keho ”syö” itseään tuottaakseen tarvittavat raaka-aineet punasolujen ja vasta- aineiden tuotantoon. On erittäin tärkeää tukea eläintä sisäisesti valkuaisaineella tässä tilassa. Ravinne puutoksesta kärsivän koiran joutuessa tällaisen trauman alaiseksi, sen keho on pakotettu kuluttamaan itseään, ja tämä saattaa johtaa elinten tuhoutumiseen käyttökelvottomiksi.

Kriittisen sairauden tai korkean stressin aikana, keho voi korvata punasolujen tuotantoa kuusinkertaisesti verrattuna normaaliin luonnolliseen uusiutumiseen. Tämä on yksi tapa, jolla keho puolustautuu lisääntyvää stressiä vastaan. Jos valkuaisainevarat eivät riitä punasolujen tuotantoon, kriittisen sairauden tila ei laske. Valkuaisaineen on tultava jostakin muusta lähteestä korvatakseen punasolujen kuluttaman valkuaisaineen. Pelkästään tämän vuoksi ruokinta valkuaisaine-energia pitoisella ravinteella on elintärkeää.

On useita tiloja, jotka saattavat johtua nälkiintymisestä. Nämä tilanteet vain syventävät kriittisen sairauden tilaa.

Esitämme muutamia tällaisista tiloista.

Valkuaisaineen katabolismilla on merkittävä osuus eläimen ravinnon puutteeseen. Tämän vuoksi on tärkeää saada korkean valkuaispitoisuuden omaavaa ravinnetta kriittisessä tilassa suoraan suoleen, mieluiten ohutsuoleen. Jos tähän valkuaisaine puutokseen ei puututa, kehon vasta-aineiden tuotanto saattaa hidastua jopa kahdeksi viikoksi.

Tämä saattaa johtaa eläimen menehtymiseen. Useilla tutkimuksilla on jo osoitettu, vaikka trauman jälkeen keho jo tuottaa valkuaisainetta, titre tason on havaittu olevan huomattavasti alhaisempi kuin niillä eläimillä, joille oli annettu valkuaisaine energiaa suorana suoli ruokintana. Valkuaisaineen vajauksella on suoranainen suhde punaisten verisolujen tuotantoon. Jos tätä tuotantoa ei tueta valkuaisaineen lisäruokinnalla, on seurauksena anemia.

Ihon muodostus hidastuu valkuaisaineen puutostilassa. Tällä ihon muodostuksen hidastumisella tai haavan umpeutumisella on suoranainen suhde ihon pintalujuudelle leikkauksen jälkeisenä aikana. Me kaikki tiedämme, että jopa yleisissä leikkauksissa, kuten kohdun poistossa, tikki haavat joskus avautuvat. Tämän pääasiallinen syy on se, että eläimet ovat anoreksisia jopa 36 tuntia ennen pienempiäkin leikkauksia. Tämä liitettynä valkuaisaineen katabolismiin olosuhteissa, joissa haavojen sulkeutumisen pitäisi tapahtua nopeasti. Ilman valkuaisaineen lisäruokintaa, haavojen sulkeutuminen hidastuu tai pahimmassa tapauksessa pysähtyy.

Kun eläintä on pidetty paastossa 8-12 tuntia, on jo huomattu veren sokeripitoisuuden putoavan lähes nollaan. Tämä johtaa potilaan lihaksiston välittömään heikkenemiseen ja haurastumiseen. Veren sokeripitoisuus on suoraan rinnastettavissa sisäiseen ruokintaan.

On huomattu että 48 tunnin sisällä paastossa, plasma fibronektin taso alentuu yli 80 % . Plasman fibronektinilla on merkittävä osuus eläimen vastustuskyvyn toiminnalle. Jos fibronektinin taso on optisen tason alapuolella, eläimellä ei ole mahdollisuuksia tulehduksen torjuntaan. Ilman vastustuskyvyn toimintaa, vahvimmillakaan antibiooteilla ei ole paljoa tehoa. Tämän vuoksi, jopa leikkauksen jälkeen, energian ja valkuaisaineen ruokinta on kriittinen vähentämään eläimen alttiutta tulehduksiin. Ravinne puutoksesta kärsineen eläimen mahdollisuus parantua on lähes olematon. Keho ei pysty hyväksi käyttämään lääkkeitä aineenvaihdunnan ollessa vajavainen, ja varsinkin kehon jouduttua katabolistiseen tilanteeseen, lääketiede ei enää auta. Kehon aineenvaihdunnallinen toiminta pysähtyy.

Tämän kaltaisia kuolemia on lukemattomia. Esimerkiksi auto onnettomuudessa loukkaantuneen koiran shokki tila yhdessä mahdollisten vammojen leikkausten kanssa, lisää koiran valkuaisen tarvetta jopa 300%. Jos koiralla ei ole omaa vahvaa vastustuskyky tasoa, tilanne saattaa olla toivoton, vaikka koira selviytyisi itse leikkauksesta. Kehon aineenvaihdunnallinen toiminta on jo peruuttamattomasti häiriintynyt.

Nälkiintymisen aikana, veren valkuaistaso putoaa huomattavasti. Tämä johtaa veren plasmatason putoamiseen. Suorana seurauksena, potilas on erittäin altis leikkauksen jälkeiselle shokki tilalle nälkiintyneen tilansa vuoksi. (Glukoosi ja isotonikin anto leikkauksen aikana ei vaikuta fibronektiinin tasoon!)

Lihasvoima ja massa vähenevät nopeasti kriittisesti sairaalla eläimellä. Jo viiden päivän kuluttua, ilman lisäravinteilla ruokintaa, kriittisesti sairaalla eläimellä tapahtuu lihaskudosten katoa. Tämä lihaskudosten kato johtaa skeletal lihaksista pehmenneisiin lihaksiin ja lopulta hengityslihaksiin, jossa kriittinen ruokintaan puuttuminen on tarpeellista eläimen menehtymisen estämiseksi.

Milloin eläintä tukevaa ruokintaa tarvitaan?

Periaatteessa tukevan ruokinnan pitäisi tapahtua pennun syntymästä alkaen. Hyvä korkealaatuinen ravinne takaa koiralle perustan, jossa keho kasvaa ja toimii optimoimilla tasolla koko ajan. Vastustuskyky on korkea ja koiralla on varastoja kiihtyneen aineenvaihdunnan alkaessa stressi tai trauma tilassa. Koira kestää kiihtyneiden aineenvaihdunnallisten tapahtumien ajat paremmin, sekä sairastuessaan paranee huomattavasti nopeammin eikä kriittiseen katabolismiin helpolla jouduta.

Lisäruokinnalla ravintotarpeiden tukeminen pitäisi aloittaa viimeistään silloin kun eläin on menettänyt noin 10 % painostaan tai silloin kun eläimen elopaino on jatkuvasti alle normaalin painon. Tämä painon puute saattaa myös johtua anoreksiasta, ruuansulatus ongelmista, haiman ruuansulatus entsyymien vajaatoiminnasta, sairaudesta tai psykologisista ongelmista eläimessä. Vaihtoehtoja on tuhansia.

Lisäruokinnan aloitus ja tuki pitäisi ennakoida ennen leikkauksia tai välittömästi trauman jälkeen. Jos eläin on ollut nestemäisessä suoni ruokinnassa 2 vuorokautta tai enemmän, sisäinen lisäruokinta tulisi aloittaa.

Syy sisäisen ruokinnan aloittamisesta voi olla nestehukka johtuen ripulista, pahoinvoinnista, oksentamisesta tai imeytymisheikkoudesta johtuen syövästä tai suolisto tukkeumasta. Tämä on tärkeää esimerkiksi parvoviruksen saaneiden eläinten hoidossa. Sisäinen ruokinta korkean sulavuus ominaisuuden omaavalla ravinteella saattaa olla tarpeellista ruuansulatuskanavan siirron tai poiston vuoksi. Vastaavasti märkäpesäkkeiden poistosta tai haavan korjauksesta johtuvasta traumasta tai palohaavasta.

Myös määrättyjen lääkkeiden yhteydessä tarvitaan puuttumista ruokinnalla ravintoaineiden tukemiseen. Näitä lääkityksiä ovat muunmuassa corticosteroidit, immune suppressants, syövän vastustus lääkkeet ja jotkut antibiootit.

Fyysisen kunnon heikkeneminen on myöskin varteenotettava tila sisäisen ruokinnan aloittamiseksi. Jos eläimellä on haava, joka ei ota parantuakseen, tämä ilmeisimmin johtuu ravinnon puutteesta. Ihon kuivuminen, lihas heikkous ja kato, kasvuhäiriö, nivel tai luusärky saattavat olla syitä, jotka tukevat sisäisen ruokinnan tarvetta.

On huomioitava kuumeen vaikutus koiran energian kulutukseen. Eläimellä, jolla on lämpöä 1 C aste yli normaalin, kuluttaa 13 % enemmän energiaa. Tämä yhden asteen lämpö yhdistettynä stressillä, kuluttaa jopa 38 % enemmän energiaa normaaliin verrattuna. Pelkästään näyttelyssä tai kilpailuissa käynti nostaa koiran aineenvaihduntaa. Nämä kaikki tarkoittavat lisääntynyttä ravinteiden kulutusta. On helppo kuvitella ravinteen puutteesta kärsivän koiran resursseja vastata tähän nopeaan ylimääräisen energian ja rakennusaineiden kulutukseen. Jos varastoja ei ole tai ne ovat vähäiset, eläimen selviytymismahdollisuudet ilman ongelmia ovat vähäisemmät. Yleisin syy iho- ja turkki ongelmiin johtuvat juuri tästä varastojen puutteesta. Iho on koiran suurin elin ja tarvitsee eniten raaka-aineita. Jos varastoja ei ole, iho oireilee ensimmäisenä. Liian usein uskotaan koiran kärsivän allergiasta tai ruoka-aine yliherkkyydestä, kun kyseessä on pelkästään ravinteiden eli rakennusaineiden puute. Usein stressin seurauksena syntyy epätasapainoja rasvahappojen tasapainossa ja jos tätä epätasapainoa ei korjata, koira tulee oireilemaan, kunnes tasapaino on korjattu. Lääkkeet korjaavat kyllä tulehdukset, mutta eivät epätasapainoja tai puutoksia. Lääkkeiden vaikutusten lakattua, oireilu alkaa uudestaan. Lisäravinteilla epätasapainot tai puutostilat on helppo ja vaivaton tapa korjata, hoitaen syyn, ei oiretta.

PetAg Inc.

PetAg Inc. on amerikkalainen lisäravinne valmistaja, joka on keskittynyt eläinten lisäravinteisiin. Tuotteista kuuluisin lienee Esbilac emänmaitovastike pulveri, jonka yritys ensimmäisenä maailmassa kehitti yli 50 vuotta sitten. Toinen kuuluisista tuotteista on ihon ja turkin hoitoon kehitetty MirraCoat, sekin johtava tuote alallaan

Eagle Products Inc.

Eagle Products Inc on keskittynyt mahdollisimman korkealaatuisen teollisen ravinteen valmistukseen. Eagle Premium Formulan ravintosarja on laadultaan maailman johtavia. Korkea sulavuus, raakavalkuaisella kolme lihalähdettä, korkea vitamiini- ja mineraali pitoisuudet, takaavat koiralle optimaalisen ravinnon saannin sen kaikilla osa-alueilla pennusta vanhukseksi.

Laaja raakavalkuaispohja antaa koiralle mahdollisuuden rakentaa vahvat ja hyvin toimivat kudossolut, entsyymit sekä hormonit. Voimakas vastustuskyky syntyy korkean vitamiini ja mineraali tason myötä. Nämä kaikki yhdessä saattavat koiran kehon toiminnat optimiselle maksimi tasolle. Koiran keho toimii kuin hyvin öljytty moottori, jossa kehon kaikki osa-alueet toimivat maksimi teholla joka päivä ja jos koira joutuu stressi tai shokki tiloihin, sen mahdollisuudet kohdata vaikeuksia ovat maksimaaliset ja se on näihin valmistautunut. Tätä tilannetta ei saada aikaiseksi heikommalla ravinteella.

Toivottavasti tämä artikkeli antaa lisää tausta tietoa ravinteiden laadun tärkeydelle ja koituu kaikkien lemmikkiemme hyvinvoinnin edistämiseen. Tarkoituksenamme ei ole pelotella ketään, vaan auttamaan ymmärtämään ravinnon laadun tärkeyden joka päiväisessä ruokinnassa.

Kirjoittanut: Olli Wuorimaa

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 18.3.2020 alkaen.

Verkkokauppa

Shetland Oy
Yrityspiha 4
00390 Helsinki

+358 (0)9 - 548 6325
info@shetland.fi
www.shetland.fi
2345734-5

Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Heti kun maksu on saapunut tilillemme laitamme tilauksesi matkaan. Alla eri Maksutavat:

Postiennakko
Nordea E-maksu
luottokorttimaksut
Tilaus maksetaan heti tilausvahvistuksen saavuttua henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi. Maksutapahtuma on pankin ja Teidän välinen tapahtuma.

Luottokorttimaksut:
Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -ja MasterCard SecureCode –-todentamispalvelut.
Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Tilisiirtona
Tilaus maksetaan heti tilausvahvistuksessa olevien tietojen mukaisesti. Maksu tapahtuu tavallisen tilisiirron tapaan minkä tahansa pankin tililtä maksuautomaatilla tai pankin konttorissa. Tilaus raukeaa, mikäli sitä ei makseta 7 vuorokauden kuluttua tilauspäivästä.

Lasku:
mahdollinen vain yrityksen omissa kotiinkuljetuksissa.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

Shetland Oy
Yrityspiha 4
00390 Helsinki

+358 (0)9 - 548 6325
info@shetland.fi
www.shetland.fi
2345734-5

Toimitustavat ja -kulut

Maksikirje & Postipaketti. Tilaukset toimitetaan postitse ja ovat noudettavissa lähimmästä postitoimipaikasta. Tavarat toimitetaan kun tilaus on maksettu. Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Palautusehdot

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Teidän on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seuraus- ta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee teidän ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti osoitteeseen info(at)shetland.fi tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit