english-flag           facebook

Developed in conjunction with Joomla extensions.

EPIGENETIIKKA – NUTRIGENOMIA

Aikaisemmissa artikkeleissamme olemme käsitelleet genetiikkaa sekä geenitutkimusta ja nyt jatkamme samasta aihe-alueesta, nyt epigenetiikasta ja nutrigenomiasta.

Pyrimme tuomaan esille myös ravinnon vaikutuksia genetiikkaan, perimään ja sen muutoksiin. Näitä kahta yhdessä tarkoittaa nutrigenomia, jossa geenien ja ravinnon vaikutuksia toisiinsa pyritään selventämään ja eliminoimaan sairauksia aiheuttavat ravinneosat, terveyttä edistäviä lisäten.

Mitä on epigenetiikka ? Miten aihe liittyy geenien toimintaan ?? Koiran terveyteen ?

Geenit ovat vain osa DNA:ta ja loppu on ollut tuntematonta, jota tutkijat eivät ole osanneet kertoa. Puhuttiin ”junk” eli roskageeneistä. Uusin tutkimus on jo osoittanut muuta. Genetiikka on sitä, että geenit ohjaavat kasvua ja kehon rakentamista, geenit eivät muutu. Epigenetiikka puolestaan on sitä, että sekä ympäristö, ravinto, olosuhteet, kaikki geenien ulkopuolella oleva ohjaa geenejä sammuttamalla ja käynnistämällä niitä. Toisin sanoen yksilön elämän aikaiset olosuhteet ovat yksi tärkeä perintötekijä siinä missä geenitkin. Vain osa DNA:sta on geenejä, suurin osa on epigeenejä, joiden vaikutuksesta geenit aktivoituvat tai vaimentuvat

 

Lataa artikkeli: http://www.shetland.fi/Artikkelit/EPIGENETIIKKA.pdf